Binnenkort kunt u hier alle informatie lezen van onze inspiratiereizen in het kader van ERASMUS PLUS!

19 April-21 April 2019 to Ankara in Turkey

 

Op de eerste dag hebben wij ervaren op welke manier de cursussen werden aangeboden aan de migrantenvrouwen. Ze moesten eerst verplicht een taal cursus afronden die uit verschillende niveaus bestond. Daarna mochten ze pas deelnemen aan andere cursussen, denk hierbij aan; schilderen, koken en muziek. Communicatie met de migrantenvrouwen ging in het begin van de cursus moeizaam door de taalbarrière maar ook door angst en emoties bij deze vrouwen. Helaas werd er in de eerste periode van hun verblijf, weinig psychische steun geboden. Pas in een later stadium als de vrouwen dat zouden willen zouden ze een beroep kunnen doen op psychologische ondersteuning. Helaas is de drempel voor veel migrantenvrouwen te hoog om deze stap te nemen. Het was erg ingrijpend om hun verhalen te horen hoe en op welke manier ze zijn gevlucht uit de oorlogsgebieden.

 

Op de tweede dag hebben wij met 30 migrantenvrouwen in kleine groepjes gesprekken gehad over hun vlucht, het migratiebeleid in Turkije, vergunning, verblijf en levensonderhoud. Het was opvallend dat er geen eenheid meer is, het waren allemaal gebroken gezinnen. Zo nu en dan hebben de vrouwen schoonmaakwerkzaam-heden, maar verder werken ze niet. Ze zijn afhankelijk van de inkomsten van de staat of van familie. Doordat de vrouwen niet lekker in hun vel zitten, maken niet alle vrouwen gebruik van de educatie mogelijkheden zoals hierover besproken. Ze zijn vooral bezig met overleven. Gelukkig krijgen ze van Het Rode Kruis regelmatig gratis kleding, speelgoed en Pampers voor hun kinderen, voedingsmiddelen en wasmiddelen. De meeste vrouwen zijn nog steeds getraumatiseerd door de oorlog in het land van herkomst maar willen desondanks het liefst terug daarheen. Helaas krijgen de vrouwen met psychische klachten te weinig emotionele en psychische steun.

 

Op de derde dag bezochten we De Grote Nationale Assemblee in Ankara. Hier hebben we een gesprek gehad met de heer Koroglu, overheidsadviseur  in Turkije. Hij vertelde ons over de vluchtelingendeal die werd gesloten in 2016 tussen de EU en Turkije (voor meer informatie zie: https://www.europa-nu.nl/id/vk20gbq097wa/vluchtelingendeal_tussen_eu_en_turkije). De heer Koroglu vertelde verder o.a. over de kosten die veel hoger uitvielen hiervoor, hoe de procedure verloopt op de vluchtelingenkampen en aan welke eisen deze vluchtelingen moeten voldoen. Ook hebben we gesproken over hoe het migratiebeleid tot stand  komt. Dit gebeurd nadat
de gemeenteraden en de bevolking hun problemen over de migranten kenbaar maken. Nadat de beleidsadviseur deze heeft onderzocht wordt een advies uitgesproken wat na goedkeuring van de raadscommissie wordt voorgesteld aan het parlement. Dit parlement hebben we vervolgens in de middag bezocht. Volgens Wikipedia werd dit parlement op 23 april 1920 door Mustafa Kemal (de latere Atatürk) opgericht en speelde een vrij grote rol bij de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1919 en 1923. We kregen uitleg hoe het daar in zijn werking gaat en hoe de stoelen verdeeld zijn onder verschillende politieke partijen. Om Atatürk, de eerste president van republiek Turkije, te eren zijn we daarna nog naar de Anıtkabir of Herdenkingstombe van Mustafa Kemal Atatürk gegaan in Ankara.

19 October-21 October 2019 to Athene & 20 October-22 October 2020 Patra in Greece

 

 

 

 

 

 

16 April 2020 -18 April 2020 to Ancona in Italië